Giới thiệu

Giải thưởng khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Scientific Prize) là giải thưởng của Trường đại học Tôn Đức Thắng (gọi tắt: Nhà trường, Trường) nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam và thế giới có công trình nghiên cứu xuất sắc và đóng góp tích cực cho xã hội;

1. Phạm vi

 • Áp dụng cho tất cả các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học trên thế giới.
 • Các lĩnh vực khoa học và hoạt động xã hội phụng sự con người và cộng đồng đều thuộc phạm vi xét thưởng bao gồm (nhưng không hạn chế) trong các lĩnh vực Khoa học cơ bản; Khoa học kỹ thuật; Khoa học xã hội và nhân văn; …

2. Cơ cấu giải thưởng

 • Giải “Lifetime Achievement”: 5.000 USD/giải/người;
 • Giải “Rising Star”: 4.000 USD/giải/người;
 • Giải “Woman in Science”: 3.000 USD/giải/người.

3. Quyền lợi của nhà khoa học được trao Giải thưởng

 • Được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng;
 • Được nhận tiền thưởng;
 • Được xem xét bổ nhiệm làm Adjunct Professor của Trường;
 • Trong trường hợp Nhà trường phát hiện gian dối đối với công trình được xét và trao giải, nhà khoa học sẽ bị truy thu toàn bộ Giải thưởng (Giấy chứng nhận Giải thưởng, tiền thưởng và tước bỏ vị trí đã được bổ nhiệm tại Trường).

4. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng phải bằng tiếng Anh và gồm các mẫu sau:

 • Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng;
 • Lý lịch khoa học;
 • Bản toàn văn những công trình khoa học xuất sắc;
 • Ban tổ chức có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin, tài liệu minh chứng cần thiết đối với hồ sơ được các Hội đồng thẩm định đề xuất, trình Hiệu trưởng xem xét.